IEI点胶机

分享到:
点击量: 88131 来源: 深圳市哈赛科技有限公司
点胶机点胶机又称涂胶机,灌胶机,打胶机等,是专门对流体进行控制,并将液体点滴、涂覆、灌封于产品表面或产品内部的自动化机器。
点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、灌、注、涂、点滴到每个产品精确位置,可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。
IEI点胶机的型号有:AD2000C , AD3000C,  AD2200C, AD3300C, ACCURA-DG  ACCURA-9,  ROLLMATIC-DG,EZROBO-3, EZROBO-5, EZROBO-ACE等...
                                                       深圳市哈赛科技有限公司